Article is only available in the following languages
Нормативные правовые акты МИД РК Қоғамдық талқылау үшін нормативтік-құқықтық актілердің жобалары