14.03.2019 ყაზახეთში ძირითადი კაპიტალის ინვესტიციები 4.2% -ით გაიზარდა

ყაზახეთში 2019 წლის იანვარ-თებერვალში ძირითადი კაპიტალის ინვესტიციების მოცულობამ 1,284 მილიარდი ტენგე შეადგინა, რაც 4.28% -ით მეტია 2018 წლისიმავე პერიოდთან შედარებით, იტყობინება ყაზინფორმის კორესპონდენტიყაზახეთის რესპუბლიკის ეროვნული ეკონომიკის სამინისტროს სტატისტიკის კომიტეტზე დაყრდნობით.

საანგარიშო პერიოდის ინვესტიციების უპირატესი წყაროებია სამეურნეო სუბიექტების საკუთარი სახსრები, რომელთა მოცულობამ შეადგინა 1,147.3 მლრდ ტენგე. აღსანიშნავია სხვა დანახარჯებში ინვესტიციების 72.8% -ით ზრდა.

იანვარ-თებერვალში ძირითად კაპიტალში ინვესტიციების მნიშვნელოვანი წილი მოდისსამთო მრეწველობასა და კარიერების დამუშავებაზე(56.3%), უძრავი ქონების ოპერაციებზე(12.2%) და ტრანსპორტზედა დასაწყობებაზე(7.5%). მსხვილი საწარმოების საინვესტიციო მოცულობამ 858 მილიარდი ტენგეშეადგინა.

წყარო: www.lenta.inform.kz

Created at : 14.03.2019, 11:00, Updated at : 14.03.2019, 11:00