29 აგვისტო - ბირთვული იარაღის ცდების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე

Created at : 29.08.2019, 09:00, Updated at : 29.08.2019, 09:00