11.03.2019 საერთაშორისო ფინანსურმა ცენტრმა „ასტანა“-მ (სფცა) დაიკავა პირველი ადგილი "აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის" რეგიონის რეიტინგში

საერთაშორისო ფინანსური ცენტრი „ასტანა“ (სფცა) ავიდა 100-დან 51-ე ადგილზე GFCI- ს საფინანსო ცენტრების გლობალურ ინდექსში, რაც 37 პოზიციაზე მაღალია, ვიდრე 2018 წლის მარტში. ასევე საერთაშორისო ფინანსურმა ცენტრმა „ასტანა“-მ დაიკავა1 ადგილი "აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის" რეგიონის რეიტინგში. Z / Yen დამოუკიდებელი ექსპერტები განახორციელებენ მსოფლიო ფინანსური ცენტრების წარმატების ძირითადი კომპონენტების დეტალურ ანალიზს.

GFCI- ს რეიტინგი შედგენილია 29 000-ზე მეტი ფინანსური ცენტრის ინტერნეტ-კითხვარის შეფასების საფუძველზე და ითვალისწინებს 130-ზე მეტ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელს ისეთი ორგანიზაციების, როგორიცაა მსოფლიო ბანკის, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD).

GFCI მოიცავს კრიტერიუმებს, როგორიცაა "ბიზნეს გარემო", "ფინანსური სექტორის განვითარება", "ინფრასტრუქტურული ფაქტორები", "ადამიანური კაპიტალი", "რეპუტაცია და ზოგადი ფაქტორები". რეიტინგის ობიექტურობისთვის ფინანსური ცენტრის შეფასებისას მხედველობაში მიიღება რესპონდენტთა აზრი - უცხოური საფინანსო ბაზრის წარმომადგენლების.

წყარო: www.aifc.kz

Created at : 11.03.2019, 17:00, Updated at : 11.03.2019, 17:00