Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдіктерін және олардың журналистерін аккредиттеу қағидалары

Қазақстан Республикасы

Сыртқы істер министрінің

2016 жылғы 18 мамырдағы

№ 11-1-2/192

бұйрығымен бекітілген

Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдіктерін

және олардың журналистерін

аккредиттеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдіктерін және олардың журналистерін аккредиттеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1118 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi туралы ереженің 16-тармағы 50) тармақшасына сәйкес әзірленді және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдіктерін және олардың журналистерін аккредиттеу тәртібін айқындайды.

2-тарау. Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдіктерін аккредиттеу

2. Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының (бұдан әрі – БАҚ) өкілдіктері Қазақстан Республикасында аккредиттелген шетелдік БАҚ журналистерінің шетелдік БАҚ-тарға арналған хабарламалар мен материалдарды жинау, өңдеу, әзірлеу жөніндегі қызметін жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасында аккредиттеледі.

3. Шетелдік БАҚ өкілдіктерін аккредиттеу үшін шетелдік БАҚ Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіне (бұдан әрі – Министрлік) тікелей немесе Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері арқылы мынадай құжаттарды жолдайды:

1) шетелдік БАҚ басшылығының шетелдік БАҚ өкілдігін аккредиттеу туралы хаты;

2) шетелдік БАҚ өкілдігінің толық атауы, тарихы, заңды мекенжайы, байланыс деректері көрсетілген шетелдік БАҚ өкілдігі туралы мәліметтер;

4. Министрлік осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдаған күннен бастап екі ай ішінде шетелдік БАҚ-ты мынадай шешімдердің бірі туралы жазбаша хабардар етеді:

1) шетелдік БАҚ өкілдігін аккредиттеу туралы;

2) қабылданған шешімнің негіздемесін көрсете отырып, шетелдік БАҚ өкілдігін аккредиттеуден бас тарту туралы;

5. Шетелдік БАҚ өкілдігін аккредиттеуден бас тарту туралы шешім шетелдік БАҚ шығару немесе шетелдік БАҚ өнімдерін Қазақстан Республикасы аумағында таратуды тоқтату туралы Қазақстан Республикасы сотының шешімі заңды күшіне енген жағдайда қабылданады.

6. Шетелдік БАҚ өкілдігін аккредиттеу туралы шешім қабылданған жағдайда Министрлік осындай шешім қабылданған соң бес жұмыс күнінен кешіктірмей шетелдік БАҚ өкілдігінің атын, куәліктің нөмірі мен тіркелген күнін көрсете отырып, шетелдік БАҚ өкілдігін аккредиттеу туралы куәлік жолдайды.

Шетелдік БАҚ өкілдігін аккредиттеу туралы куәлік Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жарамды және мерзімі шектелмеген болып табылады.

3-тарау. Шетелдік БАҚ журналистерін аккредиттеу

7. Шетелдік БАҚ журналистерінің Қазақстан Республикасында хабарламалар мен материалдарды жинау, өңдеу және әзірлеу бойынша қызметі шетелдік БАҚ журналистерін аккредиттеу негізінде жүзеге асырылады.

8. Шетелдік БАҚ журналистері азаматтығына, тұрақты мекенжайына қарамастан тұрақты немесе уақытша аккредиттеледі.

9. Шетелдік БАҚ журналистерін тұрақты аккредиттеу шетелдік БАҚ өкілдіктерінің аккредиттеу негізінде мерзімі екі жылға жүзеге асырылады, шетелдік БАҚ журналистерін уақытша аккредиттеу үш айға дейінгі мерзімге жүзеге асырылады.

10. Журналистерді аккредиттеу үшін шетелдік БАҚ Министрлікке тікелей немесе Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері арқылы мынадай құжаттарды жолдайды:

1) шетелдік БАҚ басшылығының журналисті тұрақты немесе уақытша аккредиттеу туралы хаты;

2) осы Қағидалардың қосымшасына сәйкес толтырылған аккредиттеу формасы (бұдан әрі – аккредиттеу формасы);

3) 3х4 сантиметр өлшеміндегі екі фотосурет;

4) журналистің паспортының көшірмесі.

Журналисті уақытша аккредиттеу үшін Қазақстан Республикасының шақырушы тарапының шақыртуы қоса беріледі (бар жағдайда).

11. Министрлік осы Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген кұжаттарды қабылдаған күннен бастап екі ай ішінде шетелдік БАҚ басшылығын мынадай шешімдердің бірі туралы жазбаша хабардар етеді:

1) шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеу туралы;

2) қабылданған шешімнің негіздемесін көрсете отырып, шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеуден бас тарту туралы;

12. Шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеуден бас тарту туралы шешім:

1) аккредиттеу формасында анық емес мәліметтер берілген;

2) Қазақстан Республикасының БАҚ туралы заңнамасы бұзылған;

3) шетелдік БАҚ өнімдерін шығаруды тоқтата тұру немесе тоқтату немесе шетелдік БАҚ өнімдерін Қазақстан Республикасы аумағында таратуды тоқтату туралы Қазақстан Республикасы сотының шешімі заңды күшіне енген жағдайда қабылданады.

13. Аккредиттеу туралы шешім қабылданған жағдайда Министрлік шетелдік БАҚ журналисіне нөмірі, журналистің тегі мен аты, шетелдік БАҚ-тың аты, аяқталу мерзімі көрсетілген уақытша немесе тұрақты аккредиттеу туралы куәлік береді.

14. Шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеу куәлігі жоғалған жағдайда, шетелдік БАҚ журналисі Министрлікке құжаттың телнұсқасын беру туралы еркін нысанда жазылған өтініш береді.

Министрлік шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеу куәлігінің телнұсқасын телнұсқа беру туралы өтініш қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде береді.

15. Аккредиттеу формасында көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, шетелдік БАҚ журналисі Министрілікті үш күннен кешіктірмей тиісті өзгерістер туралы хабардар етеді.

16. Министрлік шетелдік БАҚ журналисін тұрақты аккредиттеу мерзімін екі жылдан аспайтын мерзімге ұзартады.

Шетелдік БАҚ журналисін тұрақты аккредиттеу мерзімін ұзарту үшін шетелдік БАҚ басшылығы шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеу куәлігінің қолданылу мерзімі аяқталуына дейін екі айдан кешіктірмей Министрлікке тұрақты аккредиттеу мерзімін ұзарту туралы хат жібереді.

17. Министрлік шетелдік БАҚ журналисін уақытша аккредиттеу мерзімін үш айдан аспайтын мерзімге ұзартады.

Шетелдік БАҚ журналисін уақытша аккредиттеу мерзімін ұзарту үшін шетелдік БАҚ басшылығы шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеу куәлігінің қолданылу мерзімі аяқталуына дейін он бес күннен кешіктірмей Министрлікке уақытша аккредиттеу мерзімін ұзарту туралы хат жібереді.

18. Министрлік шетелдік БАҚ журналисінің аккредиттеу мерзімін ұзарту туралы хатты қарастырғаннан кейін шетелдік БАҚ-ты мынадай шешімдердің бірі туралы хабардар етеді:

1) шетелдік БАҚ журналисінің аккредиттеу мерзімін ұзарту туралы;

2) қабылданған шешімнің негіздемесін көрсете отырып, шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеуден бас тарту туралы;

19. Осы Қағидалардың 12-тармағы 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар орын алған кезде шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеу мерзімін ұзартудан бас тарту туралы шешім қабылданады.

20. Министрлік шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеуді мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді:

1) шетелдік БАҚ журналисі Қазақстан Республикасының БАҚ туралы заңнамасын бұзған;

2) шетелдік БАҚ басшылығы шетелдік БАҚ журналисінің аккредитациясын мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініш берген;

3) шетелдік БАҚ журналисінің Қазақстан Республикасының аумағында журналистік қызметті жүзеге асыруды растайтын материалдар жарияланамдары алты ай ішінде болмаған;

4) шетелдік БАҚ журналисін қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы Қазақстан Республикасы сотының шешімі заңды күшіне енген жағдайларда;

5) Қазақстан Республикасы 2005 жылғы 28 қарашада ратификациялаған Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 19 және 20-баптары негізінде қабылдайды.

21. Шетелдік БАҚ журналисін аккредиттеуді мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда Министрлік бес жұмыс күнінен кешіктірмей шетелдік БАҚ басшылығын қабылданған шешім туралы жазбаша хабардар етеді.

Министрлік шетелдік БАҚ басшылығын қабылданған шешім туралы хабардар еткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде шетелдік БАҚ журналисі аккредиттеу туралы куәлікті Министрлікке тапсырады.

22. Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін шетелдік БАҚ журналисін тұрақты аккредиттеу туралы куәлік Министрлікке үш жұмыс күні ішінде тапсырылады.


Барлық құжаттарды «аккредиттеу» белгісімен accreditation@mfa.kz электрондық поштасына жіберу қажет. Анықтама үшін байланыс нөмірі: +7 7172 72 00 11 .

Қосылған : 17.08.2015, 12:54, Өзгертілген : 28.09.2017, 17:45