Ресми атауы:

Лаос Халықтық-Демократиялық Республикасы