Құрметті консулдар

ҚР Монакодағы Құрметті Бас Консулы

Владимир Семенихин
«Le Roc Fleuri»
1, rue du Tenao
Monaco
consulat.kazakhstan@monaco.mc

ҚР Францияның оңтүстік аймағындағы Құрметті Консулы

Dominique PAGES

Hôtel "Splendid"
50, boulevard Victor-Hugo
06000 Nice
consulatkaznice@gmail.com

ҚР Лион қаласындағы Құрметті Консулы

Hervé BRONNER

53, bis rue Chazière
69004 Lyon
herverbronner@wanadoo.fr

Қосылған : 14.03.2017, 16:30, Өзгертілген : 14.03.2017, 16:30